X WORKSHOP UFFGEN — 2ª SEMANA DE PESQUISA & DESENVOLVIMENTO DA PROPPI - UFF